Unrecognized escape sequence hatası !!

string cnnStr;
public DbOperation()
{
cnnStr = “Data Source=DESKTOP-OM44PcLQ\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Tinkivinki;Integrated Security=True”;
}

eğer böyle bir kod bloğunda unrecognized escape hatası alıyorsanız başına “@ ” koyarak hatayı düzeltebilirsiniz

düzelmiş hali

string cnnStr;
public DbOperation()
{
cnnStr = @”Data Source=DESKTOP-OM44PcLQ\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Tinkivinki;Integrated Security=True”;
}

sii yaa

 

Reklamlar